DSİM Hakkında

MİSYON

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla yasal mevzuatlar çerçevesinde tüm birimlerin döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üretmek ve faaliyet alanları kapsamında döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için gerekli akılcı, ekonomik ve şeffaf yönetim düzenlemelerini yapmaktır.

 

VİZYON

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kimliği altında yenilikçi, çağdaş, uluslararası kalite standartlarına sahip, verimli, bilgili, donanımlı ve güvenilir personel yapısı ile üst düzey teknolojiyi kullanabilen ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri süreçlere yansıtabilen, hizmetleri kaliteli, verimli ve sürekli gelişmeye açık Türkiye’nin “Lider Üniversite Döner Sermaye İşletmesi” olmaktır.